De stichting Pools Kindertehuis Lagow-Lubuski is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat de stichting door de overheid is aangemerkt als een stichting die haar geld daadwerkelijk besteed aan het doel waarvoor zij is opgericht.
Ook heeft dit voor degenen die geld schenken voordelen:
- Allereerst weet u dat het geld dat u aan de stichting geeft goed beheerd en besteed wordt.
- Vervolgens is er belastingvoordeel: giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.
- Tenslotte is een ANBI transparant: op deze pagina kunt u het financiŽel jaarverslag vinden en het beleidsplan voor de komende jaren.