Wilt u ons helpen ons werk te ondersteunen, gaarne uw gewaardeerde gift op:

Onze rekeningen

Giro-ING nummer: NL67 INGB 0006560476
Bankrekeningnummer: NL50 RABO 0306503344
Beide t.n.v. Stichting Pools Kindertehuis Lagow-Lubuski te Assen

ANBI status

Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Ons ANBI-nummer is 8166 52 612.

Het bestuur

Elly ter Steeg - voorzitter
Jan Zwezerijnen - secretaris en penningmeester
Frank Vetter - lid

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van onze stichting dan kunt u emailen naar info@stipokin.nl of schrijven naar:

J. Zwezerijnen
Doevenkamp 53
9401 MB Assen