ONS NIEUWE PROJECT IN GNIEZNO POLEN

Kindertehuis in Gniezno - 
een deel van de kinderen met hun begeleiders.
Een deel van de kinderen met hun begeleiders.

Via een Poolse arts kregen wij inlichtingen en een verzoek om ondersteuning aan een tehuis in de Poolse plaats Gniezno.

Daar worden, o.a. door de zusters van de onbevlekte ontvangenis van Maria, 60 kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 20 jaar verpleegd.

Een meisje krijgt privť les. Het grootste deel van hen, heeft een verstandelijke beperking; ook zijn er kinderen die om uiteen lopende reden niet thuis kunnen verblijven.

De kinderen volgen speciaal onderwijs in scholen in Gniezno. Na schooltijd maken ze huiswerk, leren ook Engels en Duits en krijgen bijlessen welke door vrijwilligers gegeven worden, o.a. in natuurkunde en scheikunde.

In het tehuis zijn veel activiteiten, er is een fysiotherapiezaal, een kapel en een bibliotheek. Er zijn ook diverse therapeuten aan het tehuis verbonden, psychologen, pedagogen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Er wordt ook aan theater gedaan. De kinderen leren er ook dansen, zingen en toneelspelen. Dit om hun zelfvertrouwen op te bouwen en om te leren met elkaar goed contact te maken, zodat ze in de maatschappij niet verloren gaan.

Ook nemen ze deel aan verschillende huishoudelijke werken. Men tracht zoveel mogelijk de huiselijke sfeer te benaderen. De oudere kinderen bekommeren zich zoveel mogelijk om de kleinere kinderen te helpen. De geestelijke verzorging is in handen van een priester en de zusters.

Het verzoek dat onze stichting kreeg betrof financiŽle hulp. Het tehuis ontvangt van de overheid slechts vijftig procent subsidie, de rest moet uit steun van derden komen. Onze stichting, welke in het bijzonder begaan is met kinderen die geholpen moeten worden, wil gaarne aan dit tehuis onze hulp bieden, zodat zij in staat zijn om hun een goede opleiding te geven zodat ze later in de maatschappij een goede toekomst kunnen verwerven.

Kinderen doen spelletjes in de tuin.
Kinderen doen spelletjes in de tuin.
Het tehuis heeft ook een kapel.
Het tehuis heeft ook een kapel.

Zonder Uw hulp kunnen we niets, we hopen evenals in de afgelopen 20 jaar, op uw hulp te mogen rekenen, het is voor de toekomst van de kinderen.