Lagow-Lubuski

Kindertehuis in Lagow-Lubuski

Onze stichting is opgericht in 1992 maar een jaar eerder werd al hulp geboden in de vorm van ingezamelde goederen aan behoeftige arme gezinnen.
Pastoor Nowak uit de plaats Lagow-Lubuski, waaraan de stichting haar naam heeft ontleend, was bezig om een kindertehuis te bouwen voor arme kinderen die grotendeels uit de vervuilde Poolse industriegebieden afkomstig zijn. Hij vroeg ons om financiële steun. Wij richtten toen de stichting op om zo, door middel van sponsors, hem dit mooie doel te helpen verwezenlijken. In mei 1996 werd het kindertehuis geopend. Begin juni kon de eerste groep kinderen worden verwelkomd.

Pastoor Nowak
Pastoor Nowak
Opening van het Kindertehuis
Opening van het kindertehuis - mei 1996

Kindertehuis in Lagow-Lubuski

Jan Zwezerijnen knipt het lint door