Klooster te Sieradz

In 1999 kwamen wij in contact met het klooster in Sieradz. Daar worden onder andere 35 tweevoudig gehandicapte kinderen liefdevol door de zusters Ursulinen verpleegd. Ook verzorgen zij de opvang van 50 jongeren uit probleemgezinnen.
Het klooster krijgt subsidie van de overheid, maar omdat dit niet toereikend is besloten wij als stichting de zusters in hun mooi werk van naastenliefde te helpen.
Dankzij de edelmoedige bijdragen van onze sponsors is dat tot nu toe gelukt


Gehandicapte kinderen

Buitenschoolse opvang