Kinderopvang

De Zusters Ursulinen ontfermen zich ook over de jeugd die buiten de schooltijden thuis niet terecht kan. Vaak zijn het jongeren uit probleemgezinnen.
Opvang kinderen aan het basketballen.