Welkom op de website van de Stichting Pools Kindertehuis Lagow-Lubuski.

Doelstelling van de Stichting is: hulp aan arme en zieke mensen in Polen, in de ruimste zin van het woord. De ingezamelde goederen en gelden worden persoonlijk door mensen van de stichting in Polen afgeleverd. In totaal zijn er reeds 69 bezoeken aan Polen gebracht - steeds met eigen vervoer en zonder enige aftrek van kosten!
De laatste jaren heeft de hulp zich geconcentreerd op het Kindertehuis in Lagow-Lubuski en het Klooster te Sieradz. Kort geleden kregen we het verzoek om ondersteuning van het Kindertehuis in Gniezno. We hopen ook hen met uw steun te kunnen helpen.